PODPORNE ORGANIZACIJE


CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE IN RAZVOJ NVO


MREŽA NVO V KULTURI


SLOVENSKA MREŽA PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJMREŽA ZA PROSTOR


MREŽA NEVLADNIH ORGANIZACIJ ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Najdete nas tudi na:

VPIŠITE SVOJO ORGANIZACIJO V MREŽO NEVLADNIH ORGANIZACIJ POMURJA - POVEZUJEMO ŽE PREKO 450 ČLANIC!

 

S pobudo Moja družba krepimo sodelovanje med nevladnimi organizacijami, občinami, mediji ter gospodarstvom.

Aktivnosti Regionalnega stičišča NVO Pomurja financira:


FOKUSNE SKUPINE - krepitev sodelovanja med občinami in nevladnimi organizacijami

 

 Fokusna skupina je skupinska diskusija oz. srečanje skupine ljudi, ki se usmerjeno pogovarjajo na vnaprej znano temo.

Nevladne organizacije (društva, klubi, zavodi, ustanove) predstavljajo pomemben del skupnosti, saj dajejo prispevek k življenju skupnosti skorajda na vseh področjih dejavnosti (šport, turizem, kultura, mladi, sociala, zdravje idr.) in zagotavljajo razvoj demokratične, socialno vključujoče družbe in kvalitetnega življenja v lokalni skupnosti.

Skozi foksune skupine lahko ugotovimo:
- kako sodelujemo trenutno;
- kako občina pomaga nevladnim organizacijam (sofinanciranje – razpisi, prostori, oprema, …);
- kako vključuje društva v lokalno skupnost;
- kako lahko sodelovanje izboljšamo;
- kakšna so pričakovanja občine (kako bi lahko sodelovali bolje);
- kakšna so pričakovanja predstavnikov društev in drugih NVO (kako bi lahko sodelovali bolje, kje bi potrebovali več pomoči).

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja zagovarja in spodbuja različne podporne storitve s strani občine, ki zagotavljajo spodbudno okolje za njihov razvoj:

  • podpis sporazumov o sodelovanju med občino in nevladnimi organizacijami,
  • transparentno in večletno financiranje, ki zagotavlja dolgoročno delovanje NVO,
  • brezplačno ali subvencionirano opremo in prostore za delovanje,
  • brezplačno ali subvencionirano pisarniško in računalniško opremo,
  • promocijske storitve, ki zagotavljajo vidnost nevladnih organizacij (brezplačna oglaševalska mesta),
  • ustanovite posebnih teles ali odborov, ki obravnavajo razvoj nevladnih organizacij v občini,
  • priznavanje prostovoljnega dela kot lastnega deleža financiranja pri javnih razpisih;
  • posvetovanja glede razvoja in potreb na vsebinskih področij (šport, kultura, turizem, zdravje, mladi, starejši idr.,
  • projektna partnerstva in
  • druge podporne mehanizme.

Lokalna razvojna fundacija za Pomurje kot Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja organizira fokusne skupine, ki se tematsko osredotočajo na sodelovanje med nevladnimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi, saj želimo skozi tovrstno obliko civilnega dialoga razviti tesnejše sodelovanje. Verjamemo namreč, da lahko le s skupnim sodelovanjem dosežemo skupne cilje in boljši razvoj za vse prebivalce lokalne skupnosti.

V kolikor ste zainteresirani za izvedbo fokusne skupine Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja brezplačno:
- organizira fokusno skupino;
- pripravi in posreduje vabila predstavnikom NVO ter predstavnikom občin;
- kontakitra potencialne udeležence za udeležbo;
- pripravi iztočnice za skupinsko diskusijo;
- vodi fokusno skupino;
- pripravi zapisnik in predloge za izboljšanje sodelovanja;
- idr.

 
Kontaktirajte nas:
Matejka Horvat
02 538 13 54
matejka@lrf-pomurje.si

SODELOVANJE Z OBČINAMI

VOLITVE 2010 - PRIHODNOST ZA NEVLADNE ORGANIZACIJ


ZLOŽENKA

Regionalna stičišča NVO iz cele Slovenije smo skupaj s Centrom nevladnih organizacij Slovenije pripravili nacionalno pobudo Moja družba – Volitve 2010: prihodnost za nevladne organizacije.

Krepimo kakovost bivanja.

S pobudo MOJA DRUŽBA želimo spodbuditi razmišljanja o pomenu nevladnih organizacij, še posebej pa poudariti pomen krepitve sodelovanja z občinami. Čeprav se naloge nevladnih organizacij razlikujejo od tistih, ki jih imajo občine, in je različen tudi njihov status, pa je obojim skupno poslanstvo – krepiti kakovost življenja prebivalcev in prebivalk.

Nevladne organizacije so pomemben del družbe.

V Sloveniji je aktivnih preko 23.000 nevladnih organizacij. Združujejo osebno angažiranost ljudi z vrsto profesionalnih znanj. Še posebej v času krize so nevladne organizacije za družbo izrednega pomena - s prostovoljnim delom in izredno ekonomičnostjo izvajajo vrsto aktivnosti, ki bi jih sicer morali plačevati. Spomnimo se samo humanitarnih organizacij, društev za pomoč pri različnih boleznih; mnogih športnih in kulturnih društev, ki izvajajo brezplačne programe in druženja; gorskih reševalcev in gasilcev, ki skrbijo za našo varnost, in še mnogih drugih.

Priročnik in sporazum.

V okviru pobude smo pripravili tudi priročnik Skupaj za skupnost. V njem so predstavljeni dobri primeri sodelovanja, prav tako pa tudi različne oblike storitev, ki jih lahko nevladne organizacije ponudijo lokalnim skupnostim in rešitve oz. oblike podpore, ki jih občine lahko nudijo nevladnim organizacijam.

Učinkovitejše partnerstvo.

S strani lokalnih oblasti pričakujemo, da nevladni sektor umestijo v svoje politične programe, saj predstavljamo pomemben del družbenega življenja v vsakem lokalnem okolju. Prav tako pa si bomo prizadevali, da bi oblikovali sporazume o sodelovanju, ki bi jasno opredelili področja sodelovanja in s tem zagotovili učinkovitejše partnerstvo.

 

 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se