PODPORNE ORGANIZACIJE


CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE IN RAZVOJ NVO


MREŽA NVO V KULTURI


SLOVENSKA MREŽA PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJMREŽA ZA PROSTOR


MREŽA NEVLADNIH ORGANIZACIJ ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Najdete nas tudi na:

VPIŠITE SVOJO ORGANIZACIJO V MREŽO NEVLADNIH ORGANIZACIJ POMURJA - POVEZUJEMO ŽE PREKO 450 ČLANIC!

 

S pobudo Moja družba krepimo sodelovanje med nevladnimi organizacijami, občinami, mediji ter gospodarstvom.

Aktivnosti Regionalnega stičišča NVO Pomurja financira:


Lokalna partnerstva

Lokalno partnerstvo je model reševanja lokalnih problemov, v katerem sodelujejo vsi trije sektorji - javni, zasebni in civilni (nevladni). Predstavniki vseh treh sektorjev skupaj najdejo probleme, ki jih bodo reševali, si razdelijo odgovornosti in aktivnosti, skratka, delujejo kot partnerji za rešitev problema.

Načelo partnerstva je glavno načelo Evropske unije pri reševanju ekonomskih, socialnih in političnih izzivov. Poseben poudarek se lokalnim partnerstvom daje tudi v prihodnji evropski finančni perspektivi. Zato bodo regionalna stičišča skupaj s CNVOS že sedaj pilotno začela združevati različne partnerje, s čimer se ne bodo le hitreje reševali do sedaj nedotaknjeni problemi ali problemi, s katerimi so se ukvarjali vsi, ne da bi vedeli drug za drugega, ampak se bodo predstavniki različnih sektorjev že sedaj navajali na skupno delo, kar jih bo bolje pripravilo na črpanje sredstev prihodnje finančne perspektive.

Regionalna stičišča gradimo svojo strateško vlogo na povezovanju vseh 3 sektorjev. Če smo se v preteklosti bolj ukvarjali z dvostranskim sodelovanjem NVO – občina in NVO – gospodarstvo, bomo v naslednji letih to sodelovanje nadgradili – gradili bomo lokalna partnerstva.

Z vzpostavitvijo lokalnih partnerstev bomo konkretno pokazali, da se lahko s skupnim sodelovanjem vseh problemi rešijo racionalneje in učinkoviteje. Prav tako pa bodo predstavniki ostalih dveh sektorjev na konkretnih primerih spoznali »uporabno vrednost« NVO, s čimer se bo večala prepoznavnost sektorja. Z izvedeno skupno akcijo bomo pridobili praktične izkušnje o vzpostavitvi in delovanju lokalnih partnerstev, kar nam bo pomagalo pri nadaljnjem delu v lokalni skupnosti.

Cilj akcije:

• Promovirati lokalna partnerstva kot model reševanja konkretnih problemov lokalne skupnosti,
• Ozaveščati javni in zasebni sektor o pomenu NVO,
• Vzpostaviti vsaj eno pilotno lokalno partnerstvo v regiji.

Pri vzpostavljanju in delovanju lokalnih partnerstev bo regionalno stičišče igralo vlogo facilitatorja, ki bo izbiral in povezoval ključne deležnike, jim pomagal identificirati probleme ter določiti potrebne aktivnosti za njihovo rešitev, promoviral lokalno partnerstvo in skrbel za njegovo uspešno izvedbo. 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se