PODPORNE ORGANIZACIJE


CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE IN RAZVOJ NVO


MREŽA NVO V KULTURI


SLOVENSKA MREŽA PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJMREŽA ZA PROSTOR


MREŽA NEVLADNIH ORGANIZACIJ ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Najdete nas tudi na:

VPIŠITE SVOJO ORGANIZACIJO V MREŽO NEVLADNIH ORGANIZACIJ POMURJA - POVEZUJEMO ŽE PREKO 450 ČLANIC!

 

S pobudo Moja družba krepimo sodelovanje med nevladnimi organizacijami, občinami, mediji ter gospodarstvom.

Aktivnosti Regionalnega stičišča NVO Pomurja financira:


"Praksa v NVO je zakon"


V Regionalnem stičišču nevladnih organizacij Pomurja izvajamo akcijo "Praksa v NVO je zakon" za opravljanje obvezne in neobvezne študijske, dijaške prakse v nevladnih organizacijah. Pripravili smo regijsko mrežo pomurskih NVO, ki v svoje vrste vabijo študente, dijake.

Študentje, dijaki, vabljeni, da se vpišete med iskalce prakse. Promocijski letak najdete tukaj.


Regijska mreža NVO:

DRUŠTVO PRIJATELJEV AGRARNE EKONOMIKE
Kontakt: Mojca Klemenčič, 041 645 918, info@dpae.si
Naslov: Lipovci 160, 9231 Beltinci
Opis: Društvo prijateljev agrarne ekonomike (DPAE) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje, ki vključuje in povezuje članstvo na strokovni podlagi, in sicer na področju AGRARNE EKONOMIKE. Ustanovljeno je bilo januarja leta 2012 z namenom povezovanja članov s podobnimi osebnimi in strokovnimi interesi, ki delujejo na področju kmetijstva, razvoja podeželja in širše v Republiki Sloveniji (RS). Na območju Pomurja smo edino društvo, ki se ukvarja s tovrstno dejavnostjo. Od leta 2014 društvo deluje tudi v javnem interesu na področju kmetijstva in razvoja podeželja v RS.
Profil praktikanta: V naš profil želimo vključiti študenta Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor UM, programa Management v agroživilstvu in razvoj podeželja (študij se izvaja na dislocirani enoti v Rakičanu). Kompetence študenta: delo z računalnikom (Word, Excel, elektronska pošta in internetni brskalniki), odgovornost, zanesljivost, urejenost, natančnost, marljivost komunikativnost in veselje do dela na vrtu in v naravi.
Delovne naloge na praksi: Uvodna seznanitev praktikanta z društvom DPAE. Pomoč in sodelovanje pri: pisanju mesečnika Aktualni list, ki ponuja aktualno problematiko oz. tematiko in/rešitve na področju kmetijstva, razvoja podeželja in širše v Republiki Sloveniji; sestavi anketnih vprašalnikov za osnovnošolce in srednješolce v Pomurju na področju pridelave varne hrane in prehranske samooskrbe v RS; promociji na sejmih povezani s kmetijsko tematiko in na sejmih nevladnih organizacij; organizaciji okrogle mize društva DPAE; razvoju novih programov ter razvojnih storitev; urejanju enostavnih evidenc, analiz,… Prav tako se bo praktikant praktično usposabljal na terenu (EKO vrt, Beltinec).

LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA ZA POMURJE
Kontakt: Alja Horvat, 02 538 13 57, alja@lea-pomurje.si
Naslov: Martjanci 36, 9221 Martjanci
Opis: Promocija in pospeševanje stalnega izboljševanja energetske učinkovitosti ter pospešenega uvajanja uporabe obnovljivih virov energije v pomurski regiji z usmeritvijo k maksimalizaciji lokalne energetske samooskrbe regije. Uveljavitev OVE (obnovljivih virov energije) in URE (učinkovite rabe energije) ter varovanje okolja na vseh ravneh ter sledenje zahtevam Kjotskega protokola in smernic EU na področju energetike. LEA Pomurje kot ključna programska, implementacijska, pogajalska in reprezentativna institucija na področju uveljavljanja OVE in URE ter trajnostnega razvoja regije.
Profil praktikanta: Dijake iz SPTŠ Murska sobota, smer ELEKTROTEHNIK - PTI. Dijaki morajo poznati osnovne informacije o elektriki, toploti in vodi, poznati morajo merske enote (elektrika, voda, toplota) in jih znati ustrezno pretvarjati, biti morajo komunikativni z voljo do dela na terenu.
Delovne naloge na praksi: Dijaki smeri ELEKTROTEHNIK - PTI se bodo (v okviru prakse in projekta REACH) usposobili za energetskve svetovalce in energetski pregled domovanj ter svetovanje gospodinjstvom, kako zmanjšati svojo rabo energije in vode. Dijaki bodo gospodinjstva obiskali dvakrat: ob prvem obisku bodo ugotovili, kje gospodinjstvo po nepotrebnem porablja največ energije in vode, ob drugem obisku pa bodo v gospodinjstvo prinesli brezplačne naprave za varčevanje z energijo in vodo ter stanovalcem pojasnili, katere navade spremeniti, da bi prihranili kar se da največ energije in vode.

ŠPORTNO DRUŠTVO BOGOJINA
Kontakt: Tomaž Gregorec, 031 314 989, tomaz.gregorec@gmail.com
Naslov: Bogojina 2a, 9222 Bogojina
Opis: Športno društvo, v kateri deluje 6 selekcij in 120 članov. Tekme in turnirji potekajo skozi vso leto, smo pa organizatorji številnih družabnih dogodkov v vasi in širši okolici. Vključujemo se tudi v Erasmus projekte mednarodne mladinske izmenjave.
Profil praktikanta: Najustreznešji kandidati bi bili študenje Fakultete za šport saj nam primanjkuje strokovnega kadra, nato dijako oz. študenti srednje ali višje medicinske šole (še posebej smer fizioterapija) nato pa računalničarji oz. informatiki.
Delovne naloge na praksi: Aktivnosti, ki jih praktikanti lahko opravljajo v naši organizaciji so: Treniranje mlajših selekcij, pomočniki ostalim (izkušenim) trenerjem, nudenje prve pomoči na tekma in turnirjih (obvezno zdr. varstvo na družabnih dogodkih), urejanje naše spletne strani in FB profila ter komunikacija z mediji, drugimi klubi in organizacijami, organizacija tekem in turnirjev (oglaševanje, prijave ekip, vodenje pisanje zapisnika, dogovori o prestavitvah tekem). Zelo smo odprti za nove predloge glede organizacije, vodenja in logistike, ki bi izboljšali delovanje naše organizacije, saj samo nimamo zadostne in zadovoljive kadrovske opremljenosti.

CENTER ZA ZDRAVJE IN RAZVOJ MURSKA SOBOTA
Kontakt: Peter Beznec, 041 380 517, peter.beznec@czr.si
Naslov: Ulica arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota
Opis: NVO na področjuizgradnje regionalnih partnerstev za vlaganje v zdravje in razvoj. Ukvarjamo se s prepoznavanjem potreb na terenu na področju zdravja in kvalitete življenja in organiziramo partnerstva za zadovoljevanje the potreb, predvsem preko razpisov Evropskih strukturnih skladov. Naši sodelavci so večinoma projektni vodje in izvajalci projektov.
Profil praktikanta: Študenta, čim bližje diplomi ali podiplomskemu zaključu študija. Javno zdravje, ekonomija, ekologija, ekološka pridelava in predelava hrane, aktivna mobilnost, delo z otroci.
Delovne naloge na praksi: Projektno delo, tudi na terenu.

DOMANIA, ZAVOD ZA DNEVNO VARSTVO STAREJŠIH IN POMOČ NA DOMU, PUCONCI

Kontakt: Alen Dominić, 070 814 661, alen.dominic@domania.ai
Naslov: Puconci 79, 9201 Puconci
Opis: Domania, Puconci se ukvarja s storitvijo pomoč na domu in zdravstveno nego na domu. Storitev opravljamo v 4 pomurskih občinah (Puconci, Rogašovci, Radenci in Apače). Storitev se opravlja na terenu, pri uporabnikih doma.
Profil praktikanta: Bolničar negovalec/zdravstveni tehnik.
Delovne naloge na praksi: Priktikanti se bodo seznanili s samim načinom izvajanja pomoči na domu, kot tudi zdravstvene nege na domu. Sami se bodo preizkusili na terenskem delu in videli, s čim vsem se lahko v bodoče soočajo, če bodo opravljali delo na terenu. Z idejami bodo lahko pomagali izboljšati način izvajanja storitev, izboljšati urnik dela, ipd.

SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC, OBMOČNI ODBOR MURSKA SOBOTA
Kontakt: Renata J. Roban, 01 24 44 492, info@hospic.si, murskasobota@hospic.ci
Naslov: Gosposvetska 9, 1000 Ljubljana. OE Murska Sobota: Lendavska 11, 9000 Murska Sobota
Opis: Slovensko društvo hospic je nevladna, neprofitna humanitarna organizacija, ustanovljena junija 1995. Osnovni program društva je oskrba hudo bolnih/ljudi z napredovalo kronično boleznijo v zaključni fazi in njihovih svojcev na domu, slednjih tudi v procesu žalovanja. Prizadevamo si, da bi – tako kot rojstvo – tudi smrt postala naravni element živega, s tem pa naraven tudi odnos do umiranja in žalovanja v slovenski družbi. Medprogramsko delo vključuje poleg Hospic - spremljanja še naslednje programe: Žalovanje otrok in mladostnikov, Žalovanje odraslih, Prostovoljstvo ter Detabuizacija smrti.
Profil praktikanta: Pedagoška fakulteta, Visoka zdravstven šola, Zakonska in družinska terapija, Medicinska fakulteta.
Delovne naloge na praksi: Učna podpora v programih društva (študijska praksa).

BALONARSKI KLUB BAKOVCI

Kontakt: Silvo Vohar, 031 756 017, balonarskiklub.bakovci@gmail.com
Naslov: Bakovci, Ulica ob potoku 7, 9000 Murska Sobota
Opis: Okvarjamo se prioritetno z reklamiranjem naših sponzorjev Odeležujemo se balonarskih festivalov po Sloveniji in tujini.Prisotni smo na prireditvah ter mnogo tega. Uspešni smo v organizaciji prireditev.
Profil praktikanta: S področja turizma.
Delovne naloge na praksi: Zelo razgibano delo: pisarna, hangar, obisk donatorjev, sponzorjev, udeležba na prireditvah, festivalih, pomoč pri izvedbi leta in še mnogo tega, reklamiranje kluba. Zaželjen je praktikant katerega zanima letalstvo.

ZAVOD KORAK NAPREJ MURSKA SOBOTA, so.p.
Kontakt: Lea Cipot, 040 800 694, zavod.koraknaprej.ms@gmail.com
Naslov: Cvetkova ulica 2f, 9000 Murska Sobota
Opis: Glavna dejavnost naše organizacije je trgovina z rabljeno otroško opremo in oblačili in večina našega dela je posvečena tej dejavnosti. Delo v trgovini je obširno, od samega prevzema, evidentiranja, do fizične prodaje in hkrati tudi spletne prodaje.
Profil praktikanta: Ekonomska smer.
Delovne naloge na praksi: Predvsem bo izpoponljeval svoja pridobljena znanja v naši trgovini.

ZVEZA ZA HOKEJ NA TRAVI SLOVENIJE
Kontakt: Sanja Kropec, 031 590 060, sanja.kropec@zhnts.si
Naslov: Mladinska ulica 3, 9000 Murska Sobota
Opis: Dejavnost športnih organizacij, izvedba državnih in evropskih tekmovanj, organizacija dogodkov, administracija, komunikacija s člani, vadbe z otroci in mladimi
Profil praktikanta: Predvsem si želimo vključiti praktikanta iz področja predšolske vzgoje ali nekoga, ki se izobražuje za delo z otroci, saj se bo lahko pridružil naši mladi trenerki in pomagal pri izvedbi vadb za mlade, na drugi strani pa si želimo vključiti mladega iz področja turizma, organizacije, menedžmenta, saj se bo imel priložnost priključiti organizaciji domačih in mednarodnih tekmovanj ter sodelovati s predstavniki številnih organizacij.
Delovne naloge na praksi: Praktikant bo sodeloval kot pomočnik trenerja pri delu s skupinami otrok na osnovnih šolah, na drugi strani pa bo kot kontaktna oseba ekipe, ki bo prišla na evropsko prvenstvo pomagal pri komunikaciji in skrbel za dobrobit te ekipe. pomagal bo pri usmerjanju gostov, pakiral nagrade, sodeloval na informacijski točki.

BISTRA HIŠA MARTJANCI
Kontakt: Jasmin Kukec, 02 538 16 64, info@smarthouse.si
Naslov: Martjanci 36, 9221 Martjanci
Opis: Bistra hiša, zavod za raziskovanje in trajnostni razvoj Martjanci – Smart House. Institution for research and sustainable development Martjanci je relativno mlad zavod, katerega glavni namen je opravljanje razvojne, raziskovalne, izobraževalne, promocijske, pospeševalne in svetovalne dejavnosti. Bistra hiša Martjanci opravlja vlogo upravljalca Lokalne akcijske skupine Pri dobrih ljudeh.
Profil praktikanta: Znanje s področja informatike, poznavanje programov za grafično oblikovanje, kreativnost, komunikativnost.
Delovne naloge na praksi: Urejanje spletnega portala, priprava promocijskih zloženk, komuniciranje s potencialnimi projektnimi nosilci, grafično oblikovanje, animiranje ciljnih skupin.


Vabljeni, da tudi vašo nevladno organizacijo vpišete med ponudnike študentske/dijaške prakse. Obrazec za vpis najdete tukaj.
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se