PODPORNE ORGANIZACIJE


CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE IN RAZVOJ NVO


MREŽA NVO V KULTURI


SLOVENSKA MREŽA PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJMREŽA ZA PROSTOR


MREŽA NEVLADNIH ORGANIZACIJ ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Najdete nas tudi na:

VPIŠITE SVOJO ORGANIZACIJO V MREŽO NEVLADNIH ORGANIZACIJ POMURJA - POVEZUJEMO ŽE PREKO 450 ČLANIC!

 

S pobudo Moja družba krepimo sodelovanje med nevladnimi organizacijami, občinami, mediji ter gospodarstvom.

Aktivnosti Regionalnega stičišča NVO Pomurja financira:


Anketni vprašalnik
Osnovni podatki o nevladni organizaciji:

Ime ali naziv NVO:

Kratica:

Ulica in kraj sedeža:

Odgovorna oseba:

Telefon:

Elektronski naslov:1. Področje delovanja, ki ga pokriva vaša NVO (možnih več odgovorov)?


delo z mladimi in študenti
sociala/humanitarnost
kultura in umetnost
kulturna dediščina, etnologija
strokovna združenja
gospodarstvo in turizem
izobraževanje, usposabljanje in raziskovanje
razvoj podeželja
varstvo okolja
človekove pravice
zdravstvo
šport in rekreacija
enakopravnost med spoloma
verstvo in/ali duhovnost

drugo, kaj


2) Koliko je v vaši organizaciji:


zaposlenih

aktivnih prostovoljcev

članov


4. Lastniška struktura:


I. Prostori:
lastni v najemu brezplačna uporaba

II. Oprema:
lastna v najemu brezplačna uporaba


5. Ali menite, da je potrebno Regionalno stičišče NVO?


da ne ne vem


6. Ali že sodelujete z drugimi NVO v Pomurju?


že sodelujemo še ne sodelujemo, vendar bi želeli ne želimo, se nam ne zdi potrebno

če sodelujete, napišite število


7. S katerimi težavami se pri vašem delu v NVO srečujete (možnih več odgovorov)?


imamo premalo informacij

(področje):

imamo premalo znanj

(področje):

težko najdemo partnerje za prijavo skupnih projektov

pomanjkanje strokovnih kadrov

(področje):

ne vem, kam naj se obrnem na pomoč, ko naletim na težavo

neuspešen dialog s predstavniki lokalne skupnosti

neuspešno sodelovanje z organizacijami, ki delujejo na istem področju

pomanjkljiva oprema

(katera):

imamo težave s financerji in prepoznimi nakazili

ne najdemo pravih razpisov za financiranje naše organizacije

drugo


8. Kakšen način usposabljanja in izobraževanja bi bil najbolj primeren za vašo organizacijo? Odgovore razvrstite po pomembnosti (lestvica od 1 – najbolj pomembna, do 4 – najmanj pomembna)


Klasičen način izobraževanja v času delavnika

1 2 3 4

Vikend seminarji

1 2 3 4

Seminarji/delavnice v popoldanskem času

1 2 3 4

Svetovanje v vaši organizaciji – osebno svetovanje

1 2 3 4


Ali predlagate še druge oblike usposabljanja in izobraževanja, ki bi ustrezale vaši organizaciji?
 9. Ali je vaša organizacija sposobna ali zainteresirana izvajati programe izobraževanja, usposabljanja in svetovanja?


Naša organizacija te programe že izvaja za potrebe svoje organizacije

Da Ne

Naša organizacija te programe že izvaja za potrebe drugih organizacij

Da Ne

Naša organizacija ne izvaja teh programov, si jih pa želi izvajati za lastne potrebe

Da Ne

Naša organizacija ne izvaja teh programov, si jih pa želi izvajati za potrebe drugih NVO

Da Ne

Naša organizacija ne želi izvajati tovrstnih programov

Da Ne

Drugo, kaj


10. V kolikšni meri se želite izobraževati za navedene vsebine?


Projektno vodenje

Si ne želimo Si želimo v mali meri Si želimo srednje Si želimo v veliki meri

Priprava projektov

Si ne želimo Si želimo v mali meri Si želimo srednje Si želimo v veliki meri

Finančno upravljanje

Si ne želimo Si želimo v mali meri Si želimo srednje Si želimo v veliki meri

Upravljanje s človeškimi viri

Si ne želimo Si želimo v mali meri Si želimo srednje Si želimo v veliki meri

Usposabljanje in izobraževanje, povezano z izvajanjem dejavnosti

Si ne želimo Si želimo v mali meri Si želimo srednje Si želimo v veliki meri

Praktična znanja (tuji jeziki, računalništvo, računovodstvo, pravni zakoni)

Si ne želimo Si želimo v mali meri Si želimo srednje Si želimo v veliki meri

Drugo, kaj


11. Katerih delavnic bi se udeležili? Odgovore razvrstite po pomembnosti (lestvica od 1 – najbolj pomembna, do 9 – najmanj pomembna)


informacije o razpisih

1 2 3 4 5 6 7 8 9

informacije o mrežah

1 2 3 4 5 6 7 8 9

povezava na relaciji NVO-gospodarstvo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

zaposlovanje v NVO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

informiranost NVO o javnih politikah

1 2 3 4 5 6 7 8 9

pomoč pri pripravi projektov

1 2 3 4 5 6 7 8 9

iskanje partnerjev za projekte

1 2 3 4 5 6 7 8 9

pomoč pri organizaciji dogodkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9

povezovanje med organizacijami, ki delujejo na istem področju kot vaša

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Ali predlagate še kakšno drugo temo na delavnici?
 12. Katere oblike promocije vaše organizacije se vam zdijo najpomembnejše pri delovanju v vašem okolju? Odgovore razvrstite po pomembnosti (lestvica od 1 – najbolj pomembna do 9 – najmanj pomembna)


spletna stran

1 2 3 4 5 6 7 8 9

časopisi in revije

1 2 3 4 5 6 7 8 9

e-novice

1 2 3 4 5 6 7 8 9

brošure in zloženke

1 2 3 4 5 6 7 8 9

letaki, plakati

1 2 3 4 5 6 7 8 9

»od ust do ust«

1 2 3 4 5 6 7 8 9

radio

1 2 3 4 5 6 7 8 9

lokalna TV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

družabni dogodki

1 2 3 4 5 6 7 8 9


13. Ali imate svojo spletno stran?da in zelo dobro funkcionira
da, vendar ne funkcionira
ne, vendar jo potrebujemo
ne, je ne potrebujemo


14. Kaj želite, da bi vam Regionalno stičišče (še) nudilo?

HVALA ZA SODELOVANJE !


 
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se