PODPORNE ORGANIZACIJE


CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE IN RAZVOJ NVO


MREŽA NVO V KULTURI


SLOVENSKA MREŽA PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJMREŽA ZA PROSTOR


MREŽA NEVLADNIH ORGANIZACIJ ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Najdete nas tudi na:

VPIŠITE SVOJO ORGANIZACIJO V MREŽO NEVLADNIH ORGANIZACIJ POMURJA - POVEZUJEMO ŽE PREKO 450 ČLANIC!

 

S pobudo Moja družba krepimo sodelovanje med nevladnimi organizacijami, občinami, mediji ter gospodarstvom.

Aktivnosti Regionalnega stičišča NVO Pomurja financira:


Nastanek


Ozadje projekta / vzpostavitev LRF za Pomurje


»Vzpostavitev lokalnih razvojnih fundacij« je bil eden ključnih projektov programa Dobra družba. Temeljna ambicija programa je bila, v triletnem obdobju trajanja (od 2004 do 2007) izboljšati pogoje za statusno, finančno in kadrovsko okrepitev organizacij civilne družbe in jim tako omogočiti, da s prispevki na različnih področjih dvignejo kakovost življenja v Sloveniji. Program je finančno podpiral sklad Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe, izvajala pa Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.

Na osnovi analize o možnostih vzpostavitve LRF in priporočili za njihovo delovanje, izdelanih v okviru omenjenega projekta so v septembru 2005 potekale regionalne delavnice in nacionalna konferenca o vlogi in pomenu lokalnih razvojnih fundacij v Sloveniji.

Na podlagi javnega razpisa so bile marca 2006 izbrane štiri organizacije, ki so dobile finančna sredstva za vzpostavitev in zagon delovanja LRF. V okviru teh štirih organizacija je bila Razvojna agencija Sinergija, ki je pristopila k vzpostavitvi Ustanove lokalne razvojne fundacije za Pomurje. V prvem obdobju oziroma prvem letu dela je bil poudarek na delovanju na območju občin Razvojne koalicije Sinergija. V drugem letu se je delovanje razširilo na območje celotnega Pomurja, saj se je pokazalo, da so enake potrebe tudi v ostalih lokalnih skupnostih Pomurja.

Mejniki vzpostavitve LRF za Pomurje:
  • 28.6.2006 - podpis notarskega zapisa Akta o ustanovitvi LRF za Pomurje;
  • 27.7.2006 - izdano soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve k Aktu o ustanovitvi LRF za Pomurje;
  • 9.8.2006 - vpis LRF za Pomurje v evidenco ustanov pri Ministrstvu za notranje zadeve
  • 22.8.2006 - objava soglasja Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve k Aktu o ustanovitvi LRF za Pomurje v Uradnem listu št.:89/2006;
  • 28.8.2006 - sprejem Statuta LRF za Pomurje na 1.seji Uprave;
  • 29.8.2006 - vpis LRF za Pomurje pri AJPES-u;
  • 22.2.2007 - konstitutivna seja Usmerjevalno nadzornega odbora LRF za Pomurje.
Več informacij o lokalnih razvojnih fundacijah v Sloveniji in poslanstvu let teh, vam je na voljo na spletni strani www.lrf.si, o programu Dobra družba pa na spletni strani www.dobradruzba.org.
 
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se