PODPORNE ORGANIZACIJE


CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE IN RAZVOJ NVO


MREŽA NVO V KULTURI


SLOVENSKA MREŽA PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJMREŽA ZA PROSTOR


MREŽA NEVLADNIH ORGANIZACIJ ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Najdete nas tudi na:

VPIŠITE SVOJO ORGANIZACIJO V MREŽO NEVLADNIH ORGANIZACIJ POMURJA - POVEZUJEMO ŽE PREKO 450 ČLANIC!

 

S pobudo Moja družba krepimo sodelovanje med nevladnimi organizacijami, občinami, mediji ter gospodarstvom.

Aktivnosti Regionalnega stičišča NVO Pomurja financira:


Izbor predstavnikov NVO


NVO lahko v določena posvetovalna telesa imenujejo svoje predstavnike. Imenovanje predstavnikov ponavadi poteka po posebnem postopku, določenem s Poslovnikom o izboru predstavnikov NVO.

AKTUALNO, januar 2017


Izbor predstavnikov NVO s področja socialnega varstva v regijski koordinacijski skupini za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva v pomurski regiji 2017-2020

 

Državni zbor je aprila 2013 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št.93/2013). Skladno z določili resolucije je treba na lokalni in nacionalni ravni pripraviti dva izvedbena načrta za štiriletni obdobji. Prvi izvedbeni načrti so bili že pripravljeni, letos pa se začne novo izvedbeno obdobje za pripravo regijskih izvedbenih načrtov za obdobje od 2017-2020.


Osnovna ideja regijskih izvedbenih načrtov je, da se predstavniki na lokalni ravni tudi v prihodnosti poenotijo pri snovanju skupnih načrtov oz. ukrepov. Priprava izvedbenih načrtov nacionalnega programa socialnega varstva sovpada s pripravo planskih dokumentov za črpanje evropskih sredstev v novi finančni perspektivi, saj bodo evropska sredstva eden ključnih virov za širitev programov podpore in pomoči ranljivim skupinam prebivalstva v prihodnjem obdobju. Regijski izvedbeni načrti so zato za nevladne organizacije izredno pomembni, saj ponujajo priložnost, da se NVO umestijo med izvajalce socialno-varstvenih programov tudi na regionalni/lokalni ravni.


Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje je kot Regionalno stičišče NVO Pomurja s strani Centra za socialno delo Murska Sobota dne, 11.1.2017, prejela poziv k imenovanju predstavnikov NVO v regijsko koordinacijsko skupino in sicer dveh (2) predstavnikov NVO in dveh (2) namestnikov NVO.

Obveščamo vas, da smo z zbiranjem kandidatur za predstavnike NVO v koordinacijski skupini zaključili. Do 10.2.2017, ko je bil rok za oddajo kandidatur, smo prejeli 6 prijav kandidatk oz. kandidatov. Obveščamo vas, da bo javna predstavitev kandidatk in kandidatov potekala v četrtek, 16.2.2017 ob 8.30 uri v centru Biofuture v Martjancih. Vabljeni k udeležbi!

Seznam kandidatk in kandidatov za predstavnike nevladnih organizacij s področja socialnega varstva:

1. FLISAR JANKO
Predlagatelj: Zavod za pomoč dijakom ranljivih skupin
Vloga za kandidaturo.

2. GOMBOC AMADEA
Predlagatelj: Anina zvezdica, zavod za pomoč socialno ogroženim.
Vloga za kandidaturo.

3. OSTERC MILAN
Predlagatelj: Društvo za zdravo življenje nova pot Radenci
Vloga za kandidaturo.

4. REŠETA IVAN
Predlagatelj: Center Sonček Murska Sobota
Vloga za kandidaturo.

5. ŠAJHER SABINA
Predlagatelj: Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci
Vloga za kandidaturo.

6. VEREŠ CVETKA
Predlagatelj: Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src
Vloga za kandidaturo.


Sklep o začetku izbora, 30.1.2017.
Poziv.


• Opredelitev nevladnih organizacij, ki lahko sodelujejo v postopku izbora:


- Kandidata lahko predlaga vsaka nevladna organizacija s področja socialnega varstva, ki izvaja aktivnosti v pomurski statistični regiji;

- Nevladna organizacija lahko predlaga največ enega kandidata;

- Zastopnik NVO in kandidat sta lahko ena in ista oseba;

- Kandidat ne more biti oseba, ki je funkcionar ali uradnik v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti.


• Postopek prijave

Obrazec za prijavo kandidatov / kandidatk.

Na obrazcu je potrebno poleg zahtevanih kontaktnih podatkov NVO in kandidata napisati tudi krajšo predstavitev NVO, iz katere bo jasno razvidno, da deluje na področju socialnega varstva v pomurski regiji, prav tako pa je potrebno napisati krajšo predstavitev predlaganega kandidata, iz katere bo jasno razvidno, da kandidat pozna področje socialnega varstva v Pomurju, potrebe in specifike področja v naši regiji, da ima ustrezna znanja oz. izkušnje na področju socialnega varstva.
Prijava mora vsebovati podpis zastopnika NVO in podpis kandidata. V primeru pošiljanja prijave po e-pošti, mora le- ta vsebovati skenirano podpisano prijavo.


Prijavo se pošlje:
- po pošti na naslov: LRF za Pomurje, Martjanci 36, 9221 Martjanci;
- po elektronski pošti: matejka@lrf-pomurje.si
- ali dostavi osebno na zgornji naslov (vsak delavnik med 7.30 in 15.30).

Ne glede na način pošiljanja, mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do petka, 10.2.2017 do 14. ure.

• Postopek izbora


Postopek izbora predstavnikov NVO poteka na podlagi Poslovnika.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:
30.1.2017 – objava poziva za prijavo kandidatov
10.2.2017 – rok za oddajo prijav kandidatov
13.2.2017 – pregled prijavnic in poziv k dopolnitvi
15.2.2017 – objava seznama predlaganih kandidatov
16.2.2017 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
17.2.2017 – začetek volitev (pogojno)
24.2.2017 – zaključek volitev (pogojno)
27.2.2017 – pregled glasovnic (pogojno).
28.2.2017 – priprava poročila o izvedbi volitev, posredovanje sklepa o imenovanih predstavnikih CSD Murska Sobota in objava na spletni strani www.lrf-pomurje.si

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonu 02 538 13 54 ali preko e-pošte matejka@lrf-pomurje.si

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.


 

Znani predstavniki NVO s področja socialnega varstva v regijski koordinacijski skupini za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva v pomurski regiji

 

Martjanci, 21. 11. 2013 - Zaključil se je postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij (NVO) v regijsko koordinacijsko skupino za oblikovanje regionalnega izvedbenega načrta socialnega varstva v pomurski regiji.

Na javni predstavitvi kandidatov, ki je potekala 20. 11. 2013, je med pristonim kandidati ini kandidatkami prišlo do imenovanja s soglasjem in sicer sta bila za predstavnike NVO imenovana:
  • Milan Osterc
  • Jožef Kociper
Za namestnika predstavnikov sta bila imenovana:
  • Lea Cipot
  • Janko Rešeta
Sklep o imenovanju.

 

Po dogovoru  s Centrom za socialno delo Murska Sobota bosta Polonca Felicijan in Anica Kotnik imenovani v koordinacijsko skupino kot predstavnici uporabnikov.


Izbor predstavnikov NVO s področja socialnega varstva v regijski koordinacijski skupini za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva v pomurski regiji


Aprila letos je Državni zbor sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu socialnega varstva 2013 – 2020 (NPSV), ki jo je na izvedbeni ravni potrebno konkretizirati z nacionalnim in regijskimi izvedbenimi načrti. Namen regijskih izvedbenih načrtov je predvsem opredeliti potrebe regije na področju socialnega varstva, cilje, aktivnosti in akterje (izvajalce).

Regijski izvedbeni načrti so za nevladne organizacije izredno pomembni, saj ponujajo priložnost, da se NVO umestijo med izvajalce socialno-varstvenih programov tudi na regionalni/lokalni ravni. Regijski izvedbeni načrti bodo namreč med drugim služili tudi kot podlaga za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov, iz katerih se bo financirala širitev mreže izvajalcev.

Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje je kot Regionalno stičišče NVO Pomurja s strani Centra za socialno delo Murska Sobota v sredo, 30.10.2013, prejela poziv k imenovanju predstavnikov NVO v regijsko koordinacijsko skupino in sicer dveh (2) predstavnikov NVO in dveh (2) namestnikov NVO.
Na podlagi prejetega poziva in 2. odst. 2. člena Poslovnika LRF za Pomurje, ki je koordinator postopka, dne 5.11.2013 izdaja sklep o začetku postopka izbora predstavnikov NVO v regijsko koordinacijsko skupino za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva v pomurski regiji.

Obveščamo vas, da smo z zbiranjem kandidatur za predstavnike NVO v koordinacijski skupini zaključili. Do 15.11.2013, ko je bil rok za oddajo kandidatur, smo prejeli 11 prijav kandidatk oz. kandidatov. Obveščamo vas, da bo javna predstavitev kandidatk in kandidatov potekala v sredo, 20.11.2013 ob 10. uri v centru Biofuture v Martjancih. Vabljeni k udeležbi!

VABILO.

Seznam kandidatk in kandidatov za predstavnike nevladnih organizacij s področja socialnega varstva:

1. CIPOT LEA
Predlagatelj: ZAVOD KORAK NAPREJ MS, SO.P.
Vloga za kandidaturo.

2. FELICIJAN POLONCA
Predlagatelj: MOZAIK - društvo za socialno vključenost
Vloga za kandidaturo.

3. HORVAT MARIJA
Predlagatelj: POMURSKA POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV MURSKA SOBOTA
Vloga za kandidaturo.

4. JANDL JOŽEF
Predlagatelj:DRUŠTVO ZA POMOČ PRI UPOKOJEVANJU LJUTOMER
Vloga za kandidaturo.

5. KOCIPER JOŽEF
Predlagatelj: ŠKOFIJSKA KARITAS MURSKA SOBOTA
Vloga za kandidaturo.

6. KOTNIK ANICA
Predlagatelj: SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC
Vloga za kandidaturo.

7. OSTERC MILAN
Predlagatelj: DRUŠTVO ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE NOVA POT RADENCI
Vloga za kandidaturo.

8. PESEK MATEJA
Predlagatelj: DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ NA PODROČJU ZASVOJENOSTI ZDRAVA POT
Vloga za kandidaturo.

9. REŠETA JANKO
Predlagatelj: ZVEZA SONČEK MURSKA SOBOTA
Vloga za kandidaturo.

10. SOBOČAN BOJAN
Predlagatelj: DRUŠTVO BUMERANG SREČE
Vloga za kandidaturo.

11. VEREŠ CVETKA.
Predlagatelj: DOBRODELNO DRUŠTVO POMAGAJMO ODPRTIH SRC
Vloga za kandidaturo.

Pomembno:

- Kandidata lahko predlaga vsaka nevladna organizacija s področja socialnega varstva, ki izvaja aktivnosti v pomurski regiji;
- Nevladna organizacija lahko predlaga največ enega kandidata.
- Zastopnik NVO in kandidat sta lahko ena in ista oseba.
- Kandidat ne more biti oseba, ki je funkcionar ali uradnik v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti.

POSTOPEK PRIJAVE


Obrazec za prijavo kandidatov / kandidatk je priloga tega poziva, objavljen spodaj med prilogami.
Na obrazcu je potrebno poleg zahtevanih kontaktnih podatkov NVO in kandidata napisati tudi krajšo predstavitev NVO, iz katere bo jasno razvidno, da deluje na področju socialnega varstva v pomurski regiji, prav tako pa je potrebno napisati krajšo predstavitev predlaganega kandidata, iz katere bo jasno razvidno, da kandidat pozna področje socialnega varstva v Pomurju, potrebe in specifike področja v naši regiji, da ima ustrezna znanja oz. izkušnje na področju socialnega varstva.

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika NVO in podpis kandidata. V primeru pošiljanja prijave po e-pošti, mora ta tako vsebovati poskenirano podpisano prijavo.

Prijavo se pošlje:
- po pošti na naslov: LRF za Pomurje, Martjanci 36, 9221 Martjanci;
- osebno na naslovu: LRF za Pomurje, Martjanci 36, 9221 Martjanci (vsak delavnik med 8 in 16. uro);
- po faksu: 02 538 13 55;
- po elektronski pošti: matejka@lrf-pomurje.si

Ne glede na način pošiljanja, mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do petka, 15.11.2013 do polnoči.


POSTOPEK IZBORA


Postopek izbora predstavnikov NVO poteka na podlagi Poslovnika, ki je objavljen spodaj med prilogami.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:
5.11.2013 – objava poziva za prijavo kandidatov
15.11.2013 – rok za oddajo prijav kandidatov
18.11.2013 – pregled prijavnic in poziv k dopolnitvi
19.11.2013 – objava seznama predlaganih kandidatov
20.11.2013 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
20.11.2013 – začetek volitev (pogojno)
25.11.2013 – zaključek volitev (pogojno)
26.11.2013 – pregled glasovnic (pogojno).
27.11.2013 – priprava poročila o izvedbi volitev, posredovanje sklepa o imenovanih predstavnikih CSD Murska Sobota in objava na spletni strani www.lrf-pomurje.si

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonu 02 538 13 54 ali preko e-pošte matejka@lrf-pomurje.si

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.


PRILOGE:

NOVO: OBVESTILO O SPREMEMBAH POSLOVNIKA!!!

POSLOVNIK IZBORA PREDSTAVNIKOV NVO.
SKLEP.
POZIV.
OBRAZEC ZA PRIJAVO KANDIDATA / KANDIDATKE.
ZAKLJUČENI POSTOPKI

Izbor predstavnikov NVO v razvojni svet pomurske regije


Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2), ki je predpogoj za pripravo Regionalnih razvojnih programov (RRP) in razvoj regije, smatra NVO kot enega od pomembnih dejavnikov razvoja regije. Po zakonu bo imel nevladni sektor svoje predstavnike v najpomembnejšemu regionalnemu organu, tj. v Razvojnem svetu regije. Razvojni svet regije bo predlagal projekte za RRP. Umestitev projektov v RRP bo namreč predpogoj za sofinanciranje posameznih projektov.

URADNI REZULTATI VOLITEV PREDSTAVNIKOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ POMURJA V RAZVOJNEM SVETU POMURSKE REGIJE (17.1.2012)

Poročilo.Izvoljeni predstavniki nevladnih organizacij v Razvojnem svetu pomurske regije so:

Romeo Varga
Danijela Krpič
Matejka Horvat
Milan Osterc
Darko Rudaš

Čestitke vsem izvoljenim predstavnikom!

Lokalna razvojna fundacija (LRF) za Pomurje kot Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja objavlja danes, 7.1.2012, začetek volitev za izbor petih predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojnem svetu pomurske regije.

Objava volitev temelji na 11. členu Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in na podlagi prejetega pooblastila s strani RRA Mura (z dne 23.12.2011, prejetega 27.12.2011), na podlagi sklepa Sveta pomurske razvojne regije (42. izredna seja, z dne 15.12.2011), ko je postalo znano število predstavnikov NVO v razvojnem svetu Pomurske regije ter na podlagi Poslovnika o postopku izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet pomurske regije.

Od 30.12.2011 do 5.1.2012 je bil rok za oddajo kandidatur. V tem času smo prejeli 20 kandidatur (seznam in predstavitve spodaj).

Javna predstavitev kandidatik in kandidatov bo v ponedeljek, 9. 1.2012 ob 16. uri v konferenčni dvorani Hotela Vivat, Moravske Toplice.

Za predstavnike nevladnih organizacij v Razvojnem svetu pomurske regije lahko glasujejo vse nevladne organizacije s sedežem v Pomurju.
Glasuje se tako, da se obkroži (oz. drugače razvidno in nedvoumno označi) številko pred kandidatom, za katerega glasujete. Glasovati je potrebno za enega (1) kandidata / kandidatko. V kolikor je označenih več kandidatov je glasovnica neveljavna.

Izpolnjeno glasovnico pošljite na LRF za Pomurje - Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja na enega od sledečih načinov:
- po pošti na naslov: LRF za Pomurje, Martjanci 36, 9221 Martjanci (velja poštni žig najpozneje do 13.1.2012);
- po e-pošti (izpolnjen, podpisan, žigosan in skeniran) na naslov: barbara@lrf-pomurje.si
- po faxu na številko: 02 538 13 55;
- osebno na naslovu LRF za Pomurje, Martjanci 36, 9221 Martjanci in sicer vsak delavnik med 9.00 – 14.00.

Glasovnica mora priti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 13.1.2012 do 14.00 ure oz. biti istega dne oddana na pošti.


Dodatna pojasnila:
- za predstavnika nevladnih organizacij lahko glasuje vsaka nevladna organizacija, ki ima sedež v Pomurju;
- glasovnica je neveljavna v kolikor ne vsebuje žiga nevladne organizacije in podpisa zastopnika;
- glasovnica je neveljavna, v kolikor se ne glasuje za enega kandidatov.


GLASOVNICA


docRazvojni_svet_regije_obrazec_za_glasovanje

pdfRazvojni_svet_regije_obrazec_za_glasovanje

Seznam kandidatk in kandidatov za predstavnike nevladnih organizacij v Razvojnem svetu pomurske regije:


1. BAKAL OSTE

Vloga za kandidaturo.


2. BAVČAR BRIGITA

Vloga za kandidaturo.

3. BOGATAJ MILAN

Vloga za kandidaturo.

4. ČASAR JOŽE

5. FARTEK BORIS

Vloga za kandidaturo.

6. FRIŠKIČ SAMUEL

Vloga za kandidaturo.


7. HABJANIČ STOJAN

Vloga za kandidaturo.


8. HORVAT MATEJKA

Vloga za kandidaturo.

9. IVANUŠIČ STANKO

Vloga za kandidaturo.

10. KASAŠ MIHAEL

Vloga za kandidaturo.

11. KRPIČ DANIJELA

Vloga za kandidaturo.


12. OSTERC MILAN

Vloga za kandidaturo.

13. RECEK BRANKO

Vloga za kandidaturo.


14. RITUPER JOŽEF

Vloga za kandidaturo.


15. ROBIĆ MAJDA

Vloga za kandidaturo.


16. RUDAŠ DARKO - predstavnik avtohtone romske skupnosti

Vloga za kandidaturo.

17. SARDELIČ AGATA

Vloga za kandidaturo.

18. SKALIČ ALEŠ

Vloga za kandidaturo.


19. VARGA ROMEO

Vloga za kandidaturo.

20. VUGRINEC MATJAŽ

Vloga za kandidaturo.
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se